مدت زمان چاپ کتاب

کتاب پس از اخذ مجوزهای لازم کتاب طی حداقل ۱ روز و حداکثر ۱۲ روز به چاپ رسیده و به شما تحویل داده خواهد شد. مدت زمان چاپ هر کتاب وابسته به شرایط آن است که در جدول زیر به طور کامل بسط داده شده است:

قطع و نوع چاپ

۱۰ تا ۵۰ جلد

۵۱ تا ۱۰۰ جلد

۱۰۱ تا ۳۰۰ جلد

۳۰۱ تا ۵۰۰ جلد

۵۰۱ تا ۱۰۰۰ جلد

بیش از ۱۰۰۰ جلد

جیبی-سیاه سفید

۲ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

جیبی-رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

رقعی-سیاه سفید

۱ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

رقعی-رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

وزیری-سیاه سفید

۱ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

وزیری-رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

رحلی-سیاه سفید

۱ روز

۳ روز

۵ روز

۶ روز

۸ روز

۱۰ روز

رحلی-رنگی

۳ روز

۴ روز

۸ روز

۹ روز

۱۰ روز

۱۲ روز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *