مراحل چاپ کتاب

مراجل چاپ کتاب

1- انجام مراحل اداری و قانونی چاپ کتاب

روند قانونی و مراحل چاپ کتاب شامل ۴ مرحله است:

· دریافت شابک

شابک یک عدد منحصر بفرد ۱۳ رقمی است که به هر کتاب تعلق میگیرد؛ این عدد برای درج امتیازات دانشگاهی نظیر مصاحبه دکتری، ارتقا از استادیاری به دانشیاری، ارتقا از دانشیاری به پروفسوری و … بسیار حائز اهمیت است.

شابک در صورتی که برای چاپ چندین کتاب استفاده گردد و یا در سامانه خانه کتاب به ثبت نرسیده باشد باطل گردیده و کلیه امتیازات تعلق گرفته به آن کتابها کان لم یکن تلقی میگردد و برای نویسنده مشکلات بسیاری را به بار می آورد.

انتشارات پیک مشاور پس از عقد قرارداد، شابک اثر شما را با ثبت رسمی خانه کتاب در اختیار شما قرار خواهد داد؛ برای هر شابک نیز گواهی رسمی جهت ارائه به ارگان یا دانشگاه مربوطه صادر خواهد کرد.

– سوالات متداول در مورد دریافت شابک :

 • در کشور ما اکثراً تجارت کتاب بدون کامپیوتر صورت می گیرد. آیا دریافت شابک برای ما مفید است؟

برای استفاده از شابک، اجباری به داشتن کامپیوتر نیست، شماره ۱۳ رقمی شابک، شما و سایر مردم را از اشتباهات احتمالی در ثبت مشخصات کتاب شناختی حفظ می کند.

همچنین اگر در صدد صدور کتاب هایتان به سایر کشورها هستید بدون شابک،کتاب هایتان فرصتی برای حضور در فهرست های کتاب و همچنین بازارهای بین المللی را نخواهند داشت.

 • چرا باید از شابک استفاده کنیم ؟

استفاده از شابک برای ناشران و کتابفروشان مفید است، زیرا آنها تمایل دارند کتابهای خود را بفروشند؛ امروزه بدون بهره گیری از تکنولوژیهای جدید سفارش و توزیع کتاب بسیار مشکل است و پیش نیاز استفاده از کامپیوتر برای توزیع و سفارش مکانیزه استفاده از شابک است.

بدون استفاده از شابک مشخصات کتابها در فهرستهای ماشینی وارد نشده و مردم از وجود آنها مطلع نمی شوند و در صورت اطلاع به خاطر دردسرهای سفارش دستی از سفارش آن صرف نظر خواهند کرد.

 • با توجه به این که در کشور ما زیربنای کارآمدی در حوزه کتاب وجود ندارد، آیا دریافت شابک ضروری است ؟

بله! شابک می تواند ابزاری مطلوب و مناسب برای ایجاد زیربنا و هماهنگی با سایر کشورها باشد.

 • در حال انتشار کتابی به زبان خارجی هستم. آیا باید شابک کتاب را از کشوری که کتاب به زبان آن نوشته شده است، اخذ کنم؟

خیر، در هر کشوری ناشر کتاب بدون توجه به زبان آن، شابک اختصاص دهد.

 • من در حال ویرایش کتابی هستم، آیا برای ویرایش جدید، باید شابک جدیدی اختصاص دهم؟

تغییرات اساسی در متن باعث اختصاص شابک جدیدی می شود؛ همچنین ویرایش صفحه عنوان و پشت صفحه عنوان (شناسنامه کتاب) یک ویرایش همراه با تجدید نظر اساسی محسوب می شود و باید شابک جدیدی به آن اختصاص یابد.

آیا تجدید چاپ بدون تغییر متن، یا صحافی، باعث اختصاص شابک جدیدی میشود؟

 • خیر، عدم تغییر متن، شکل یا صحافی، شابک جدید را موجب نمیشود.

به دلایل بازرگانی در تجدید چاپ میخواهم شابک جدیدی را روی کتابها درج کنم. آیا اجازه این کار را دارم؟

خیر.

 • در حال تجدید چاپ کتابی هستم که قیمت آن تغییر کرده است. آیا شابک جدیدی باید اختصاص دهم؟

خیر، تغییر قیمت کتاب، نیازی به شابک جدید ندارد.

 • آیا در صورت عوض شدن عنوان، باید از شابک جدیدی استفاده شود؟

بله، در صورت تغییر عنوان باید از شابک جدید استفاده شود.

 • اگر ناشر من تمام شماره های پیش شماره اختصاصی خود را استفاده کنم، چه اتفاقی میافتد؟

در صورت نیاز، پیش شماره دیگری با ظرفیت شماره گذاری بیشتر به انتشارات شما اختصاص مییابد. این پیش شماره به پیش شماره قبلی اضافه می شود و جایگزینی برای آن نیست.

 • آیا میتوان از شابکی که قبلاً برای کتابی استفاده شده، و آن کتاب در حال حاضر در بازار موجود نیست، دوباره استفاده کرد؟

خیر، هر شابک برای عنوان خاص، ویرایش و یا صحافی خاص از آن برای همیشه اختصاص می یابد؛ حتی اگر در بازار موجود نباشد.

 • در حال انتشار اثری چند جلدی هستم. آیا یک شابک برای کل دوره کافی است؟

بر اساس دستورالعمل شابک، علاوه بر شابکهای هر جلد، یک شابک دوره برای کل جلدها اختصاص می یابد.

 • درحال چاپ مجدد کتابی هستم که قبلاً یک پیششماره شابک داشته است اما ناشر آن در چاپ جدید تغییر کرده است، آیا میتوانم از همان شماره شابک سابق استفاده کنم؟

در صورت تجدید چاپ کتابها به نام ناشر جدید، می بایست از شابک جدید استفاده نمایید.

در حال انتشار نشریه ای هستم، از شابک باید استفاده کنم یا شابن (ISSN)؟

در صورتی که نشریه شما یک تک نگاشت محسوب می شود یک شابن برای کل دوره نشریه باید استفاده شود و هر یک از شماره های آن، منحصراً شابک خود را دریافت خواهند کرد.

 • کتابی را قبلاً برای دریافت مجوز و فهرست نویسی ارسال نموده ام، ولی بنا به دلایلی از چاپ آن کتاب منصرف شده ام. آیا می توانم آن شابک را به کتاب دیگری اختصاص دهم؟ با وجود اینکه در فیپا و کارت مجوز درج شده است؟

بله، به شرطی که انصراف از چاپ کتاب را به کتابخانه ملی، واحد شابک خانه کتاب و اداره کتاب اعلام نمایید.

 • در نشر کتابی با دو ناشر همکاری میکنیم،دریافت شابک و اختصاص آن برای این کتاب به چه صورت است؟

شابک ناشری که مسؤل پخش کتاب است، روی کتاب درج شود. البته هر دو ناشر می توانند شابک خاص خود را روی کتاب درج نمایید. (به شرط ذکر نام هر ناشر جلوی شابک)

 • در کتابهایی که به شکل چند جلدی به چاپ می رسند و دارای شابک دوره هستند آیا درج بارکد دوره الزامی است؟

خیر، مگر اینکه کتاب ها فقط به صورت دوره به فروش برسند.

 • آیا قطع های مختلف کتاب (جیبی، وزیری و ) و جلدهای مختلف (شومیز، کالینگور و ) شابک مستقلی خواهند داشت ؟

بله.

 • آیا درج شابک روی کتاب به معنی ثبت اثر از لحاظ حق مولف (Copyright) است؟

خیر، ثبت اثر توسط کتابخانه ملی صورت می گیرد. انتشارات پیک مشاور بدین منظور برای تمامی کتاب ها اقدام به ثبت اثر در کتابخانه ملی و دریافت اعلام وصول می نماید.

 • در حال انتشار کتابی برای پخش در خارج از ایران هستم، آیا شابک را باید از کشور مورد نظر اخذ کنم؟

خیر، شابک ناشر کتاب روی اثر درج خواهد شد.

 • آیا نیازی به درج شابک روی قرآن کریم و کتابهای مفاتیح و دعا است؟

بله. تمام کتابهایی که منتشر می شوند، نیاز به شابک دارند.

 • من در حال انتشار اثری همراه با لوح فشرده (CD-ROM) هستم آیا نیاز به استفاده از شابک مستقلی برای لوح فشرده است؟

خیر، مگر اینکه لوح فشرده به تنهایی و بدون نیاز به کتاب قابل استفاده باشد

· دریافت فیپا:

به ثبت اثر (کتاب) در کتابخانه ملی ایران، فیپا گفته می‌شود. مدت زمان صدور فیپا بسته به میزان ترافیک کاری کتابخانه ملی ایران از ۱ روز تا ۸ روز متغیر است.

تهیه اطلاعات کتاب شناختی لازم برای شناسایی و بازیابی یک کتاب بر مبنای ضوابط و استانداردهای بین المللی قبل از انتشار را فهرست نویسی پیش از انتشار یا فیپا می گویند.

اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی مسئول مستقیم صدور فیپا در جمهوری اسلامی ایران می باشد و صدور فیپا تنها توسط سازمان و اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و از طریق ناشران دارای مجوز به صورت رایگان انجام می گردد.

اطلاعات فیپاهای جعلی و غیرقانونی صادر شده، هیچگاه در کتابشناسی ملی ایران وارد نمی شود و قابلیت جستجو نخواهد داشت.

تعدادی از ناشران پس از دریافت فیپا، اطلاعات دریافت شده را به صورت صحیح و کامل در صفحه حقوقی کتاب ذکر ننموده و یا اطلاعات کتاب را پس از صدور فیپا تغییر می دهند، یا گاها اقدام به اختصاص یک فیپا به چندین کتاب می نمایند.

–  فواید فیپا

 • یکدستی و هماهنگی فهرستنویسی
 • تسهیل امر فهرستنویسی
 • جلوگیری از انجام کار تکرار
 • افزایش سرعت بازیابی منابع در کتابخانه ها
 • اطمینان از صحت و درستی کار
 • صرفه جویی در بودجه
 • تسریع امر اشاعه اطلاعات
 • تسهیل در ایجاد شبکه های اطلاعاتی
 • افزایش سرعت گردش اطلاعات

– مراحل کار فیپا

 • تحویل کتاب و مدارک لازم
 • تکمیل فرم پرسشنامه
 • بررسی و کنترل فرم توسط کتابخانه
 • ثبت اطلاعات کتابشناختی در دفتر مخصوص
 • انجام عملیات فهرست نویسی
 • ورود اطلاعات به رایانه
 • تهیه برگه فهرستنویسی
 • تحویل کتاب همراه با کارت فهرست نویسی به ناشر

ناشر، نمونه ای از کتاب را که می تواند به صورت متن ماشین شده بدون جلد باشد با صفحه عنوان کامل و دقیق به دفتر فیپا تحویل می دهد. همه تغییرات باید در صفحه عنوان اعمال شده و شماره شابک نیز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت شده باشد.

در صورتی که کتاب ترجمه است تصویر صفحه عنوان به زبان اصلی نیز همراه با کتاب باید تحویل شود. نمونه پرینت کتاب نیز پذیرفته می شود و اگر کتاب تجدید چاپ و بدون ویرایش باشد ارائه چاپهای قبلی نیز بلامانع است . پس از تکمیل فرم پرسشنامه توسط ناشر و ثبت اطلاعات مورد نیاز فرم توسط دفتر فیپا کنترل می شود.

بعد از رفع نقص و یادداشت اطلاعات کتابشناختی لازم در دفتر مخصوص کتاب برای فهرست نویسی و امور مرتبط به بخش فهرست نویسی ارسال می شود.

پس از دریافت کاربرگه فهرست نویسی و ورود ماشینی اطلاعات ، کارت ماشینی فهرست نویسی از بخش مذکور تحویل گرفته می شود و پس از کنترل نهایی همراه با نمونه کتاب دریافت شده به ناشر تحویل می شود.

در موارد زیر کتاب نیاز به فهرست نویسی مجدد خواهد داشت:

۱ تغییر عنوان

۲ ـ تغییر نام مترجم ، اضافه شدن ، کم شدن

۳ ـ تغییر نام ناشر، اضافه شدن ، کم شدن

۴ ـ تغییر حذف و یا اضافه شدن ، فروست

۵ ـ اضافه یا کم شدن تعداد صفحات کتاب

۶ ـ ویراست کتاب

۷ ـ تغییر قطع کتاب

* علاوه بر موارد فوق، هر عنوانی که تجدید چاپ می شود باید مجدداً در برگه دان کتابخانه ملی و کتابشناسی ملی الکترونیکی ضبط شود.

· دریافت مجوز چاپ کتاب

مجوز چاپ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌گردد. مدت زمان صدور مجوز چاپ وابسته به موضوع کتاب است؛ در جدول زیر میانگین مدت زمان لازم برای بررسی و صدور مجوز چاپ کتاب آورده شده است:

ردیف

موضوع کتاب

مدت زمان

ردیف

موضوع کتاب

مدت زمان

۱

علوم پایه

۱ روز

۷

پزشکی تخصصی

۱ روز

۲

فنی مهندسی

۱ روز

۸

پزشکی خانواده

۱۰ روز

۳

روانشناسی- فلسفه- منطق

۲۰ روز

۹

شعر

۲۵ روز

۴

جامعه‌شناسی- حقوق

۲۵ روز

۱۰

رمان

۶۰ روز

۵

زبان انگلیسی

۲۵ روز

۱۱

دینی و مذهبی

۲۵ روز

۶

زبان غیر انگلیسی

۴۰ روز

۱۲

اقتصاد

۱ روز

· دریافت مجوز پخش (اعلام وصول)

مجوز پخش توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌گردد. مدت زمان صدور این مجوز هیچ وابستگی به موضوع کتاب ندارد و همیشه ظرف مدت ۲ روز صادر می‌گردد. این مجوز برای نویسنده بسیار حائز اهمیت است زیرا هم پخش کتاب بدون این مجوز غیر قانونی است و به محض مشاهده، کتاب مربوطه را از کتابفروشی‌ها جمع می‌کنند و هم امتیازات دانشگاهی بدون دریافت اعلام وصول فاقد وجاهت قانونی است.

متاسفانه چون مجوز پخش برای ناشر از اهمیت کمی برخوردار است تعداد کمی از ناشران اصلاً مبادرت به دریافت مجوز پخش نمی‌کنند و تعداد بسیاری نیز با تاخیر چند ماهه اقدام به دریافت این مجوز می‌کنند.

2- خدمات پیش از چاپ

· تایپ کتاب

در صورتی که اثر شما دست‌نویس باشد مرحله تایپ کتاب در پیش روی خواهد بود؛ در مرحله تایپ، متن مربوطه در کمترین زمان ممکن و با حداقل اشتباهات، تایپ می‌گردد؛ سپس در چندین مرحله جهت غلط گیری احتمالی و تصحیح و اعمال نظر شما برای شما ارسال می گردد تا در نهایت به تایید شما برسد. انجام تایپ در انتشارات پیک مشاور چند مزیت دارد:

اول ؛ تایپ متنی معادل ۴۰۰ صفحه ی استاندارد در مدت زمانی کمتر از ۱۰ روز امکان پذیر خواهد بود.

دوم ؛ یکی از عوامل ایجاد رخوت و خستگی زیاد نویسندگان در امر تالیف کتاب مسئله غلط‌گیری بعد از تایپ است؛ در هر صفحه از متن‌های تایپ شده بسیاری از تایپیست‌ها، بیش از ۴۰ اشتباه تایپی وجود دارد و غلط‌گیری را برای نویسنده تبدیل به یک فرآیند طولانی و بسیار خسته کننده می‌کند .

حتی بعد از چندین بار غلط‌گیری به دلیل عدم مسئولیت پذیری تایپیست باز هم تعدادی از موارد باقی می‌ماند؛ معمولاً نویسندگان بعد از تالیف چند کتاب بنا به همین دلیل دست از تالیف می‌کشند.

حال در انتشارات پیک مشاور تایپ متن‌ها با حوصله و دقت بسیار زیاد، توسط تایپیست‌های مجرب و منضبط انجام می‌گردد و اگر متن دستنویس مربوطه خوانا باشد به طور معمول در هر صفحه بیشتر از 6 یا 7 اشتباه تایپی وجود نخواهد داشت و در اولین غلط‌گیری نیز به سرعت رفع خواهد شد و مراحل بعدی چاپ کتاب به سرعت ادامه می یابد.

سوم ؛ در انتشارات پیک مشاور تمام اصول نگارش کتاب در حین تایپ کتاب رعایت می‌شود؛ به عنوان مثال نیم فاصله‌ها، پاراگراف‌بندی و … لحاظ می‌گردد.

همانطور که می‌دانید هر کتابی، از جانب متخصصان و صاحبان اندیشه مورد ارزیابی‌های مختلفی قرار می‌گیرد؛ یکی از این ارزیابی‌ها، ارزیابی ظاهری کتاب است؛ رعایت این اصول، اولین گام در حرفه‌ای بودن مسائل فنی یک کتاب است.

· صفحه‌آرایی و تنظیمات چاپی کتاب

در این مرحله متن تایپ شده در سایز و قالب مورد نظر برای چاپ قرار می‌گیرد و پس از تنظیمات جهت تائید نهایی برای نویسنده ارسال می‌گردد.

چنانچه نویسنده محترم خود مایل به تنظیم و صفحه‌آرایی کتابش باشد کافیست پس از انجام صفحه آرایی مطابق با استانداردهای لازم فایل پی‌دی‌اف کتاب را به انتشارات تحویل دهد.

· ویراستاری

با توجه به حجم بالای تالیفات در کشور، لزوم ویراستاری حرفه ای و علمی این آثار انتشارات پیک مشاور را بر آن داشت تا با تشکیل تیم ویراستاران مجرب در این زمینه خدمات شایسته ای را به مولفین و مترجمین گرامی ارایه دهد.

تیم ویراستاران مجرب انتشارات پیک مشاور ضمن ویرایش ساختاری و محتوایی کتابها، با همکاری متخصصین مجموعه ویراستاری علمی کتابهای تخصصی را نیز انجام می دهند. ویراستاران انتشارات پیک مشاور با در نظر گرفتن استانداردها و استفاده از تجارب ویراستاران کشور سعی می نمایند تا بالاترین کیفیت را در ویرایش کتابهای علمی ارائه دهند.

علاوه بر این، تمامی کتابهایی که توسط مولفین به انتشارات پیک مشاور جهت چاپ و نشر واگذار می گردد پس از تایید در شورای نشر به صورت دقیق ویراستاری خواهند شد. بدین منظور از سوی شورای نشر انتشارات یک ویراستار به عنوان مدیر ویراستاری انتخاب می گردد که پیگیری کلیه امور چاپ و نشر با نظارت ایشان صورت خواهد پذیرفت.

· طراحی جلد کتاب

انتشارات پیک مشاور برای رفاه حال نویسندگان محترم اقدام به طراحی جلد به صورت تخصصی و متناسب با موضوع و سلایق مخاطبان کتاب است. متاسفانه در کشور عزیزمان طرح جلد سهم بیشتری نسبت به محتوای کتاب در جذب مخاطبان و فروش کتاب دارد و به همین دلیل طراحی جلد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

· طراحی داخلی کتاب

طراحی داخلی کتاب هایی که نیازمند طراحی های فتوشاپی و پیچیده هستند از قبیل کتاب داستان کودکان، کتاب خیاطی و مدلینگ، کتاب های فرهنگ مصور و … در واحد طراحی انتشارات پیک مشاور به صورت کاملا حرفه ای انجام می شود.

3- چاپ

چاپ کتاب با استفاده از سه شیوه متداول انجام میگیرد که عبارتند از:

چاپ افست

چاپ ریسوگراف

چاپ دیجیتال

در ادامه انواع چاپ کتاب تشریح خواهد شد

· چاپ افست

این نوع چاپ مناسب چاپ کتاب با تیراژهای بالا (بالای 1000 جلد) می باشد. چاپ اُفست دارای کیفیت مطلوبی است و برای تیراژهای بالا بسیار مقرون به صرفه است.

برای چاپ کتاب به شیوه چاپ افست لازم است ابتدا از فایل فیلم و زینک تهیه شده و سپس با استفاده از زینک و دستگاه های چاپ افست مبادرت به چاپ کتاب نمود.

قابل ذکر است که فرایند چاپ افست در تیراژ بالا دارای صرفه اقتصادی است و در مواردی که کتاب حاوی تصاویر می باشد از کیفیت بهتری برخوردار می باشد.

· چاپ ریسوگراف

دستگاه ریسوگراف، دستگاهی شبیه دستگاه کپی در مقیاس بزرگتر است. چاپ با دستگاه ریسوگراف ارزانتر تمام میشود ولی دارای کیفیت بسیار پایینی است.

· چاپ دیجیتال

این نوع چاپ مناسب چاپ کتاب با تیراژهای پایین (زیر 200 جلد) می باشد در آن نیازی به فیلم و زینک (لیتوگرافی) نیست.

چنانچه تیراژ کتابتان زیر 200 جلد باشد چاپ دیجیتال کتاب به صرفه و مناسب می باشد.

در تیراژهای پایین علاوه بر صرفه اقتصادی سرعت اجرای پروژه ی چاپی بیشتر است.

4- خدمات پس از چاپ

· ضمانت حسن انجام کار و کیفیت چاپ کتاب

در هر تولیدی درصدی ناچیز از ضایعات وجود دارد و انتشارات پیک مشاور این تضمین را با مولفین و مترجمین خود می دهد که ضایعاتی را که به وظایف ناشر مربوط می گردد و تا یک ماه بعد از تحویل کتاب اعلام می گردد را برطرف نموده و به جای کتاب دارای مشکل را ظرف حداکثر یک هفته کاری جایگزین نماید.

· مسئولیت پذیری انتشارات پیک مشاور در چاپ کتاب

انتشارات پیک مشاور همواره مجموعه تیراژ چاپی هر کتاب را مورد ضمانت قرار داده است. این ضمانت بدین معناست که پس از فروش کتاب‌ها هر تعدادی از آنها که ناقص و دارای عیب مرتبط با چلاپ باشد و توسط مولف یا مترجم کتاب مرجوع گردد.

انتشارات در نهایت آن کتاب‌ها را از مولف یا مترجم تحویل گرفته و ظرف مدت حداکثر یک هفته کتاب نو و سالم تحویل خواهد داد.

همچنین لازم به ذکر است که انتشارات پیک مشاور در حین تولید و چاپ کتاب نقاط کنترلی مختلفی را به اجرا گذاشته است و این باعث شده است که تاکنون میانگین ضایعات کتاب‌ها کمتر از ۱% باشد.

· ارایه خدمات نشر الکترونیکی

انتشارات پیک مشاور علاوه بر نسخه های چاپی، در صورت تمایل پدیدآورندگان محترم نسخه های الکترونیکی کتابهای تولید شده توسط این انتشارات را به صورت نسخه دیجیتال (کتاب الکترونیکی) در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

نشر الکترونیکی علاوه بر اینکه هزینه پایین تری نسبت به نشر چاپی دارد این امکان را به علاقه مندان می دهد تا بدون محدودیت زمانی و مکانی کتابهای الکترونیکی را خریداری نمایند.

استفاده از شبکه های اجتماعی و وب سایت های تخصصی جهت فروش نسخه های الکترونیکی کتابها از قابلیت هایی است که انتشارات پیک مشاور برای علاقه مندان در نظر گرفته است. در صورتی که شما علاقه مند هستید که چاپ کتابتان صرفا بصورت الکترونیکی باشید.

انتشارات پیک مشاور این امکان را برای شما فراهم می آورد تا علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری کمتر، امکان فروش کتاب در شبکه های اجتماعی و اینترنتی برای شما مهیا گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *