دوره آموزش هنر زندگی

105,000 تومان

مدرس: دکتر اکبر عباسی (مدیرمسئول موسسه آموزشی انتشاراتی پیک مشاور)
موضوع: هفت پله هدف‌گذاری
طراحی زندگی در هفت گام عملی ودستیابی به الگوریتم موفقیت در تمام ابعاد زندگی
قصه ما در این شش جلسه قصه‌ای آشناست
قصه حسابمان با خودمان
قصه من و اهداف و آرزوهایم
قصه من با حساب ‌و کتاب زندگی پرفرازونشیبم

هنر زندگی
دوره آموزش هنر زندگی

105,000 تومان

دسته: