دوره‌های آموزشی


فروشگاه
32,000 تومان

نویسنده: ارشیا دکامی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۵۶
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک:
۲-۵-۹۹۶۷۴-۶۰۰-۹۷۸

افزودن به سبد خرید
27,000 تومان

نویسنده: دنیال تریله

مترجم/مترجمان: یاسینه پورابراهیم

تعداد صفحه: ۱۰۶
سال چاپ:
۱۳۹۹
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۳۷-۱

افزودن به سبد خرید
17,000 تومان

نویسنده: اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۸۸
سال چاپ:
۱۳۹۷

انتشارات: پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۰۰-۵

افزودن به سبد خرید
39,000 تومان

نویسنده: برایان تریسی
مترجم/مترجمان:
مهدی قربانی؛ علی‌اکبر شادمانی
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
212
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-99674-9-0

افزودن به سبد خرید
69,500 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه: ۲۱۴
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۲۰-۷-۴

افزودن به سبد خرید
37,900 تومان

نویسنده: دارن هاردی
مترجماناکبر عباسی، شاهین بیات
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۲۴۷(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۶۸۴-۲

افزودن به سبد خرید
49,900 تومان

نویسنده: دارن هاردی
مترجمان: اکبر عباسی، محمدعلی مسرور
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
164(تک رنگ)
سال چاپ:
1398
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭978-964-236-712-2

افزودن به سبد خرید
26,900 تومان

نویسنده:برایان تریسی
مترجم: اکبر عباسی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۴۰۰(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۷۴۹-۸

افزودن به سبد خرید
32,000 تومان

نویسنده: ارشیا دکامی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
164(تک رنگ)
سال چاپ:
1398
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭978-622-6568-21-0

افزودن به سبد خرید
20,000 تومان

نویسنده: لیلا خدایی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۱۲(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۲۲-۷

افزودن به سبد خرید
19,500 تومان

نویسنده: لیلا خدایی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۹۶(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۱۹-۷

افزودن به سبد خرید
68,500 تومان

نویسنده: پگ داوسون؛ ریچارد گور س

مترجمان: زینب السادات میرغفوریان- اکبر عباسی
قطع کتاب: کتاب وزیری
تعداد صفحه:
344 (تک رنگ)
سال چاپ:
1398
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭978-600-98275-3-4

افزودن به سبد خرید
64,900 تومان

نویسنده: اس رنی اسمیث و ویویآن‌هارت
مترجمان:  اکبر عباسی، حمیدرضا متین فرد
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۴۶۴(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۸۴۹-۵

افزودن به سبد خرید
14,900 تومان

نویسنده: برایان تریسی
مترجمان: اکبر عباسی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۲۴۰(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۷۲۹-۰

افزودن به سبد خرید
14,900 تومان

نویسنده: استفان گویس
مترجمان: اکبر عباسی، حسین باقری
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۵۲(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۷۱۲-۲

افزودن به سبد خرید
12,900 تومان

نویسنده: سوزان بی ویلسون، مایکل اس دابسون
مترجمان:
اکبر عباسی، میثم ظفرخواه
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۷۶(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۷۵۰-۴

افزودن به سبد خرید
49,000 تومان

نویسنده: فریناز ابراهیم زاده
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۲۲
سال چاپ:
۱۳۹۷

انتشارات: پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۲۰-۳

افزودن به سبد خرید
32,900 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه: ۲۱۴
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۲۰-۷-۴

افزودن به سبد خرید
34,000 تومان

نویسنده: ارشیا دکامی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
184 (دو رنگ)
سال چاپ:
1398
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭978-622-6568-16-6

افزودن به سبد خرید
29,900 تومان

نویسنده: جان گوردون
مترجم/مترجمان:
اکبر عباسی؛ نوید عطایی
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۶۴
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۰۳-۶

افزودن به سبد خرید
31,500 تومان

نویسنده: برایان تریسی
مترجم/مترجمان:
مهدی قربانی؛ علی‌اکبر شادمانی
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۲۱۲
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۷۴-۹-۰

افزودن به سبد خرید
51,000 تومان

نویسنده: عبدالرحمان مجاهدنقی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۳۳۴
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۷۴-۸-۳

افزودن به سبد خرید
28,000 تومان

نویسنده: شهرزاد عباسی

قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
140 (دو رنگ)
سال چاپ:
1398
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭978-622-6568-05-0

افزودن به سبد خرید
36,000 تومان

نویسنده: برایان تریسی
مترجم/مترجمان:
شهربانو  جمعه پور
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۹۶
سال چاپ:
۱۳۹۶
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۷۶-۵-۱

 

افزودن به سبد خرید
24,000 تومان

نویسنده: رضا کاظمي آشتياني
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
164
سال چاپ:
1396
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭978-600-98020-1-2

افزودن به سبد خرید
17,000 تومان

نویسنده: کتلین شینل
مترجم/مترجمان:
اکبر عباسی، زینت السادات میرغفوریان
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
116
سال چاپ:
1397

چاپ: دوم
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-622-6568-04-3

افزودن به سبد خرید
51,000 تومان

نویسنده: آلنوس آیشینگر، والتر هول
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان، فرخنده رمضانی نژاد
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
344
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98275-4-1

افزودن به سبد خرید
69,500 تومان

نویسنده: دکتر متیو مک‌کی و پاتریک فنینگ
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان، فرخنده رمضانی نژاد
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
492
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98275-2-7

افزودن به سبد خرید
77,000 تومان

نویسنده: لارنی شاپیرو

مترجم/مترجمان:
اکبر عباسی، زینت السادات میرغفوریان
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
246
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98275-0-3

افزودن به سبد خرید
66,000 تومان

نویسنده: کیت کالینز
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان، اکبر عباسی

قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
202
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-99674-1-4

افزودن به سبد خرید
73,500 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه: 232
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-99674-2-1

 

 

افزودن به سبد خرید
14,500 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه: 96
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98020-0-5

 

افزودن به سبد خرید
12,000 تومان

نویسنده: آنا بارنس
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه: 80
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
 8-9-98020-۶۰۰-۹۷۸

 

 

افزودن به سبد خرید
53,000 تومان

نویسنده: پگ داوسون، ریچارد گور
مترجم/مترجمان:
اکبر عباسی؛ ینت السادات میرغفوریان
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
152
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98020-5-0

 

افزودن به سبد خرید
44,500 تومان

نویسنده:  زینت السادات میرغفوریان؛
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه: 260
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98257-5-8

 

 

افزودن به سبد خرید
72,500 تومان

نویسنده:  ادواردو ال بانج
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان، فرخنده رمضانی نژاد

قطع کتاب: کتاب وزیری
تعداد صفحه:
362
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98275-5-8

افزودن به سبد خرید
31,500 تومان

نویسندگان: دکتر توحید قاضی پور؛ یوسف محمدحسینی
قطع کتاب: کتاب رحلی
تعداد صفحه:
212
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-99674-3-8

افزودن به سبد خرید
32,500 تومان

نویسنده: دکتر نوريه شادالويي
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
228
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک:
7-3-92976-964-978

افزودن به سبد خرید
67,000 تومان

نویسنده: دکتر حسین کرمی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۲۲۴ (رنگی)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۰۹-۸

افزودن به سبد خرید
19,500 تومان

نویسنده: لیزا جیمنز
مترجم/مترجمان:
اکبر عباسی؛ نوید عطایی
قطع کتاب:
کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۳۲
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: ‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۰۱-۲

افزودن به سبد خرید
56,500 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۱۶۴
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۷۴-۰-۷

افزودن به سبد خرید
47,000 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۱۲۸
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۸۲۷۵-۷-۲

افزودن به سبد خرید
37,500 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
اکبر عباسی؛ زینت السادات میرغفوریان
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۹۰
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۸۲۷۵-۱-۰

افزودن به سبد خرید
64,000 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۱۹۴
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۸۲۷۵-۸-۹

افزودن به سبد خرید
539,000 تومان

نویسنده: کیت کالینز-دانلی
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛ اکبر عباسی
قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۱۵۴
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۷۴-۱-۴

افزودن به سبد خرید
49,000 تومان

نویسنده: ارسلان نایبی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه: ۱۸۴
سال چاپ: ۱۳۹۹
انتشارات: پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۱۵-۹

افزودن به سبد خرید
39,900 تومان

نویسنده: مگان مک آردل
مترجمان:  اکبر عباسی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۳۱۲(تک رنگ)
سال چاپ:
۱۳۹۸
انتشارات:
نسل نو اندیش
شابک:
‭۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۹۵۴-۶

افزودن به سبد خرید
44,000 تومان

نویسنده: لیزا ام اسکاب
مترجم/مترجمان:
زینت السادات میرغفوریان؛فرخنده رمضانی نژاد
قطع کتاب:
کتاب وزیری
تعداد صفحه:
220
سال چاپ:
1397
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭978-600-98275-6-5

افزودن به سبد خرید
38,000 تومان

نویسنده: مهتاب زارعی
قطع کتاب: کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۱۲۱
سال چاپ:
۱۳۹۶
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۹۶۴-۹۲۹۷۶-۰-۶

 

افزودن به سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
تومان

نویسنده:
مترجم/مترجمان:

قطع کتاب:
کتاب
تعداد صفحه:

سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۷۴-۰-۰

اطلاعات بیشتر
تومان

نویسنده:
مترجم/مترجمان:

قطع کتاب:
کتاب
تعداد صفحه:

سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۷۴-۰-۰

 

اطلاعات بیشتر
در انبار موجود نمی باشد
39,000 تومان

نویسنده: جعفر اخوت عراقی
قطع کتاب: کتاب رقعی
تعداد صفحه:
۱۹۶
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۲۲-۶۵۶۸-۱۲-۸

اطلاعات بیشتر
9,800 تومان

نویسنده: فاطمه مرتضوی

قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۷۶
سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات:
پیک مشاور
شابک:
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۹۶۷۴-۷-۶

افزودن به سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
15,900 تومان

نویسنده: مهتاب زارعی

قطع کتاب:
کتاب رحلی
تعداد صفحه:
۱۶۸
سال چاپ:
۱۳۹۶
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 
‭۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۲۰-۲-۹

اطلاعات بیشتر
در انبار موجود نمی باشد
تومان

نویسنده:
مترجم/مترجمان:

قطع کتاب:

تعداد صفحه:

سال چاپ:
۱۳۹۷
انتشارات: 
پیک مشاور
شابک: 

اطلاعات بیشتر